La biblioteca de México honra a “Rockdrigo” González con exposición